Jak poprawić sytuację węgorza europejskiego? – spotkanie NGO już 22.06.2021 r.

14 czerwca 2021
Jak poprawić sytuację węgorza europejskiego? - spotkanie NGO już 22.06.2021 r.

W dniu 22 czerwca w godz. 09.30-12.30 odbędzie się drugie spotkanie organizacji pozarządowych dotyczące możliwości poprawy populacji europejskiego węgorza. Spotkanie  organizowane będzie przez  The Fisheries Secretariat (którego członkiem jest także Federacja Zielonych “GAJA”) na platformie Zoom.

Celem nadchodzącego wydarzenia jest sformułowanie strategicznego planu, jak dążyć do lepszej ochrony i odzyskiwania węgorza zarówno w ekosystemach morskich, jak i słodkowodnych, a także do ochrony i odbudowy niektórych ekosystemów, od których zależy.

Zeszłoroczne spotkanie organizacji pozarządowych dało nam możliwość spotkania się (wirtualnie), szerokiej dyskusji na tematy strategiczne i możliwości współpracy, a także rozpoznania tego, co różne organizacje uważały za ważne. Spodziewaliśmy się, że unijna ocena rozporządzenia w sprawie węgorza (1100/2007) zapewni platformę i proces dla wkładu zainteresowanych stron w przyszłość zarządzania i ochrony węgorza w UE. W przypadku pandemii COVID-19 tak się niestety nie stało. ponadto, w ubiegłym roku pracowaliśmy głównie nad innymi postępującymi procesami politycznymi, takimi jak:

  • – przegląd rozporządzenia w sprawie środków technicznych,
  • – plan działania na rzecz różnorodności biologicznej dla rybołówstwa i ekosystemów,
  • – próbą stworzenia własnych platform do poruszania problemów z węgorzem, takich jak kampania Good Fish/Ravon na rzecz ratowania węgorza: https://powerpaling.nl/en.

Teraz chcemy pójść dalej i uzgodnić kilka wspólnych celów i ustalić, co należy zrobić, aby je zrealizować. Podzielimy się narzędziami i pomysłami, które opracowaliśmy w ciągu ostatniego roku, ale chcemy usłyszeć o Twoich. Uważamy również, że jest to kluczowy czas z połączeniem wysokich ambicji dotyczących różnorodności biologicznej, zielonego ładu UE i wsparcia finansowego w całej Europie na „odbudowę” po pandemii COVID-19. Przyjrzyjmy się węgorzowi jako flagowemu gatunkowi do ochrony i odbudowy siedlisk, a także restrykcjom związanym z rybołówstwem i handlem.

 

Więcej informacji i projekt agendy pojawi się później, ale jeśli już wiesz, że chcesz do nas dołączyć, wyślij odpowiedź na adres niki.sporrong@fishsec.org.

Czekamy na Was wszystkich.

Jak poprawić sytuację węgorza europejskiego? - spotkanie NGO już 22.06.2021 r.


Zamknij przybornik