Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027!

28 lipca 2022
Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027!

Polska Zielona Sieć (do której należy także Federacja Zielonych “GAJA”) oraz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opublikowały właśnie raport pn. “Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027!”. W dokumencie pokazano, w jaki sposób ww. Związek Stowarzyszeń i międzynarodowy ruch uczniów i studentów zaangażowały się w proces programowania i przyczyniły do zielonej zmiany w wartych 76,5 mld euro funduszach strukturalnych. W publikacji oceniono realizację zasady partnerstwa i polskie plany w kluczowych obszarach, od efektywności energetycznej, przez OZE, GOZ, bioróżnorodność, adaptację do zmian klimatu, edukację klimatyczną, po sprawiedliwą transformację. Projekt zrealizowaliśmy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Autorzy: Paweł Głuszyński (Towarzystwo na rzecz Ziemi), Krzysztof Mrozek (red., Polska Zielona Sieć), Alina Pogoda (Polska Zielona Sieć), Zuzanna Sasiak (Polska Zielona Sieć, ruch Więcej Niż Energia), Krzysztof Smolnicki (Fundacja Ekorozwoju, Polska Zielona Sieć), Wojciech Szymalski (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju), Jan Twardowski (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii), Marta Majka Wiśniewska (Fundacja Greenmind, Polska Zielona Sieć).

Link bezpośrednio do publikacji: https://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/2022/07/Fundusze-Europejskie-dla-klimatu-digital.pdf

 

Źródło: www.zielonasiec.pl


Zamknij przybornik