Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. “Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”

26 listopada 2020
Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"

Kapituła konkursu w tegorocznej edycji Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek zdecydowała przyznać nagrodę polskiemu  projektowi: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. “Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” realizowanemu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zespół przedstawiający i realizujący projekt to:  Aleksandra Stodulna (RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie), Beata Gąsiorowska, Małgorzata Ćwiklińska, Aneta Radecka, dr Mariola Wróbel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Artur Furdyna (zewnętrzny konsultant ds. Ekologii wód – członek Federacji Zielonych “GAJA”), dr Mariusz Raczyński, Wojciech Wójcik (zewnętrzna służba informatyczna), dr hab. Paweł Bilski (Komitet Sterujący, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego), prof. Piotr Dębowski (Komitet Komitet Sterujący, Uniwersytet Szczeciński) oraz Józef Jeleński (Komitet Sterujący, ekspert ds. Odtwarzania morfologii koryt rzecznych).

Rzeki to siedliska istotne dla wielu gatunków zwierząt, ale szczególnie dla gatunków, w tym ryb i minogów, które całe życie spędzają w wodzie. Niektóre z nich przemieszczają się na niewielkie odległości, inne odbywają dalekie wędrówki trwające kilka lat. Na swych życiowych szlakach muszą stawić czoła wielu wyzwaniom zanim po wylęgu z ikry dziki narybek dorośnie i osiągnie dojrzałość, aby odbyć skuteczne tarło dające początek następnemu pokoleniu. W projekcie LIFE13 NAT/PL/000009, pn. “Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” jednym z dwóch głównych zadań jest zapewnienie takich miejsc oraz dostępu do nich. Drugim celem jest ochrona i poprawa stanu ekologicznego rzek włosienicznikowych, siedlisk gatunków uznanych za najcenniejsze z rodzimych.

Projekt oraz inwestycje realizowane w nim działania przyczyniają się do znaczącej poprawy sytuacji ekologicznej na rzece Drawie, przede wszystkim do odbudowania populacji łososia poprzez przywrócenie tarlisk ryb łososiowatych oraz do udrożnienia rzeki i zachowania jej naturalnych walorów, szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki.

Realizacja celów projektu jest możliwa poprzez podjęcie szeregu działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania środowiska rzecznego na objętych projektem obszarach np.: przywracanie drożności koryt rzecznych – poprawa drożności Drawy jest realizowana w miejscach barier uniemożliwiających migrację ryb i minogów na obszarze całej zlewni, a więc także w Drawieńskim Parku Narodowym; usprawnienia hydrotechniczne – udrożnienie korytarza ekologicznego odbywa się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków; stworzenie tarlisk w korytach rzek; budowę zapory przeciwerozyjnej w dolinie Drawy koło Głuska; przywrócenie populacji rdestniczki gęstej.

Ważnym celem projektu jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych, w tym przeciwdziałanie kłusownictwu, optymalizacja ruchu turystycznego, edukacja i informacja między innymi wśród społeczności lokalnej. W ramach projektu odbywają się cykliczne edukacyjne spływy kajakowe, które stwarzają możliwość indywidualnego obcowania z dziką przyrodą rzek oraz zachodniopomorskimi krajobrazami. Połączenie edukacji z rozrywką pozwala na swobodną wymianę informacji pomiędzy gośćmi spływu oraz organizatorami. Istotne w tym względzie są także organizowane akcje sprzątania rzek wraz z przyległymi do niej terenami. Tego rodzaju aktywność sprawia, że ludzie zaczynają dbać o środowisko naturalne tego terenu oraz zabiegać o poprawę sytuacji ekologicznej i gospodarczej, związanej z rzeka Drawą, dostrzegając istotność zachowania środowiska naturalnego w tym likwidowania skutków szkodliwego wpływu działalności człowieka.

Projekt miał zostać oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji Fish Passage 2020 w Lizbonie, niestety ze względu na utrzymującą się sytuację pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja została odwołana. Oficjalne wręczenie nagrody przewidziane jest na początek grudnia br.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie:

Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"

Informacja o nagrodzie dostępna jest pod linkiem

 

Źródło: RDOŚ Szczecin.

Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"


Zamknij przybornik