Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

Fortsetzung der Beweidung mit Schafen im Projekt INT162

3 maja 2022
Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W tym roku nieco później, bo z pierwszym tygodniem maja rozpoczęty został wiosenny cykl wypasu owiec w obszarze przygranicznym Staffelde – Pargowo w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. W miejscowości Staffelde wprowadzone zostało stado owiec liczące ponad 250 osobników. Pierwsza kwatera wypasu znajduje się obecnie po stronie niemieckiej w granicach Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, ale w ciągu następnych tygodni będzie stopniowo przesuwana w kierunku północnym i północno-zachodnim obejmując miejscowości: Pargowo, Neu Rossow, Barnisław i Ladenthin.

Zwierzęta są teraz dobrze widoczne z punktu widokowego i nieutwardzonej drogi w Pargowie. Wszystkie osoby zainteresowane tematem ochrony muraw kserotermicznych mogą zobaczyć jak skutecznie i szybko owce zgryzają roślinność i wzruszają raciczkami glebę.

 

Tak jak w ubiegłych latach,  owce są krzyżówkami rasy czarnogłowej z innymi rasami mięsnymi  bądź należą do zagrożonej wyginięciem rasy Coburger Fuchs (z tłum. na polski  „Lisy Coburg”). Jednak z uwagi na ataki drapieżników w regionie przygranicznym, stado ma teraz nowych obrońców – to doskonale wytresowane owczarki podhalańskie.

Kwatera wypasu jest ogrodzona pastuchem elektrycznym i tablicami informacyjnymi dlatego bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, a także o niedokarmianie i niepłoszenie zwierząt!

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik