INWAZYJNE GATUNKI RYB W POLSKICH WODACH – ZAGROŻENIE DLA RODZIMEJ ICHTIOFAUNY – artykuł

29 kwietnia 2021
INWAZYJNE GATUNKI RYB W POLSKICH WODACH - ZAGROŻENIE DLA RODZIMEJ ICHTIOFAUNY - artykuł

W nawiązaniu do realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA” projektu pn. Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy polecamy jeden z artykułów opublikowany w Roczniku Naukowym PZW: “Użytkownik Rybacki – Nowa Rzeczywistość” (2008, s. 90 – 96).

Praca przygotowana wspólnie przez Joannę Grabowską z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz Andrzeja Witkowskiego i Jana Kotusza z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczy wpływu inwazyjnych gatunków ryb na rodzimą ichtiofaunę wód słodkich. Oprócz danych statystycznych, w artykule zawarto opisy poszczególnych gatunków ryb inwazyjnych.
Chociaż artykuł opublikowany został w 2008 r., jego treści nadal pozostają aktualne.

Artykuł można przeczytać: TUTAJ(plik pdf).

Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo z zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy  realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”.


Zamknij przybornik