Potrzebne poparcie w konsultacjach, ratujmy 300 letnie dęby!

16 grudnia 2020
Potrzebne poparcie w konsultacjach, ratujmy 300 letnie dęby!

Europejski Instytut Ochrony Środowiska oraz mieszkańcy Osiedla Zacisze w Prusinowicach w woj. łódzkim pow. pabianicki proszą wszystkich o poparcie petycji wniesionej do spółki CPK – Centralny Port Komunikacyjny.

Okoliczni mieszkańcy zbierają podpisy pod protestem przeciwko budowie Kolei Dużych Prędkości kosztem 300-letniej Alei Dębowej, obszarów przyrodniczo cennych oraz ich własnych działek. W petycji zaapelowano m.in. o

–   ocalenie 300-letniej Alei Dębowej w Prusinowicach wraz z otaczającym ją obszarem (będącym miejscem bytowania wielu gatunków chronionych m.in. żurawi) jako obszaru niezwykle cennego przyrodniczo. Walory terenu najlepiej przedstawia poniższy film:

– ocalenie przed wysiedleniem Osiedla Zacisze z okolicznymi mieszkańcami ( co w sumie daje liczbę przynajmniej 700 osób ). Wysiedleniem zagrożeni są właściciele blisko 200 działek budowlanych na których zbudowane są ich domy i powstają nowe,
– zaniechanie dalszych prac, związanych z wytyczaniem i planowaniem trasy kolejowej nr 85 , uwzględniających wariant 6 (żółty) i 7 (różowy) na terenie gminy Lutomiersk,

– rozpatrzenia w dalszych pracach projektowych nad linią nr 85 jedynie wariantu 8 (brązowego) i 9 (czarnego), jako jedynych, nie kolidujących z ww. 300-letnią Aleją Dębową w Prusinowicach wraz z obszarem ją otaczającym oraz Osiedlem Zacisze w Prusinowicach

Treść całej petycji dostępna jest tutaj: Petycja podstawowa z załącznikami, a więcej informacji uzyskać mogą Państwo na Facebooku Europejskiego Instytutu Ochrony Środowiska.

Wszystkie osoby, które chcą poprzeć Europejski Instytut Ochrony Środowiska oraz mieszkańców Osiedla Zacisze – prosimy o złożenie uwag bądź bezpośredniego sprzeciwu w bieżących konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko: Konsultacje SOOŚ – kolej – uwaga do arkusza – Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl) wybierając i zaznaczając: „ciąg 9, linia nr 85, arkusz 3 z 8”, a następnie wpisując swoje uwagi i uzasadnienie, odznaczając kim jestem oraz wysyłając elektronicznie cały wypełniony formularz.

Potrzebne poparcie w konsultacjach, ratujmy 300 letnie dęby!


Zamknij przybornik