Apel ruchu WIĘCEJ NIŻ ENERGIA

23 grudnia 2020
Apel ruchu WIĘCEJ NIŻ ENERGIA

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, którego członkiem jest m.in. Federacja Zielonych “GAJA” zaapelował do Marszałków wszystkich województw o zapewnienie, w ramach środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027, finansowego wsparcia dla realizacji wspólnotowych projektów energetycznych opartych na OZE.

Z treści apelu, wynika iż dostęp obywatelskich wspólnot energetycznych do odpowiednich mechanizmów finansowania jest szansą dla większej liczby ludzi do aktywnego udziału w systemie energetycznym. Analizy wskazują, że ok. 83% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej mogłoby uczestniczyć w różnych formach zbiorowej prosumpcji OZE, a ok. połowa ma potencjał do produkcji własnej energii. Rozwijane z powodzeniem w Europie wspólnotowe i spółdzielcze inicjatywy energetyczne przynoszą gospodarce, a tym samym obywatelom, liczne korzyści nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także społecznym.

Pełne uzasadnienie ww. wystąpienia dnia 08.12.2020 r dostępne jest tutaj wraz z  dołączoną do apelu publikacją pn. “Wspólnoty energetyczne – dobre praktyki europejskie“.

Apel ruchu WIĘCEJ NIŻ ENERGIA


Zamknij przybornik