Relacja z uroczystego otwarcia Alei Bukowej Nacław – Jacinki w ramach projektu INT142

25 marca 2022
Relacja z uroczystego otwarcia Alei Bukowej Nacław – Jacinki w ramach projektu INT142

W dniu 21 marca br. o godz. 12.00 została uroczyście otwarta zabytkowa aleja bukowa Nacław-Jacinki (gm. Polanów) po zabiegach pielęgnacyjnych. Wydarzenie sta nowło jedno z działań promocyjnych projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim, podczas którego została odsłonięta tablica informacyjna nt. zabytkowej alei.

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

W odsłonięciu tablicy uczestniczyli:

  •  p. Justyna Plucińska, kierownik referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Polanowie,
  •  p. Carl Moritz Bandt, reprezentant Powiatu Vorpommern-Greifswald (koordynator projektu “Aleje jako ostoje bioróżnorodności” po stronie niemieckiej),
  • p. Waldemar Wejnerowski, Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania oraz p. Barbara Chmielnicka-Osial, Główny Specjalista ds. ochrony środowiska z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
  • p. Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów,
  • p. Małgorzata Brzeska, przedstawicielka Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie reprezentująca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  •  p. Piotr Górniak, Prezes Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,
  • p. prof. dr hab. inż. Przemysław Śmietana, Kierownik Zespołu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Wykonawcy zabiegów pielęgnacyjnych alei: p. Aleksandra Kruszewska i p. Grzegorz Więcławski, Firma Kaskaderzy Zieleni i p. Mateusz Bilski, Firma Bush Doctor

oraz zarząd Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Botanicznego w ramach Roku Botaniki 2022.

Uroczyste otwarcie Alei Bukowej Nacław – Jacinki

   Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/BlankenseeUroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee


Zamknij przybornik