Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”

Die ersten Pflegemaßnahmen in diesem Jahr im Rahmen des Projekts Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

10 czerwca 2020
Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Na przełomie maja i czerwca br. ruszyły pierwsze zabiegi ochrony muraw kserotermicznych w polsko – niemieckim pasie transgranicznym. Koszenie muraw na powierzchni 3500m2 przeprowadzone zostało przez jednego z partnerów projektu, tj. Powiat Vorpommern-Greifswald, natomiast zwalczanie ciemiężyka białokwiatowego (Vincetoxicum hirundinaria) planowane jest w najbliższym czasie przez Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV).

Chociaż ciemiężyk białokwiatowy uznawany był w dawnym zielarstwie ludowym za roślinę leczniczą, o silnej, wręcz magicznej mocy (znano ją wówczas pod nazwą „korzeń świętego Wawrzyńca”), to niestety jej rozprzestrzenianie się na terenie zdegradowanych muraw kserotermicznych jest niepożądane, gdyż zajmuje on miejsce innych charakterystycznych dla siedliska gatunków.

 

Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres wurden die ersten Behandlungen zum Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgürtel eingeleitet. Die Mahd der Trockenrasen auf der Fläche von 3500m2 wurde von einem der Projektpartner, nämlich dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, durchgeführt, während die Bekämpfung der Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria) in der nächsten Zeit vom Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) geplant ist.

Obwohl die Schwalbenwurz als Heilpflanze mit einer starken, sogar magischen Kraft galt (er war damals als “Sankt-Lorenz-Wurzel” bekannt), ist ihre Verbreitung im Gebiet der degradierten Trockenrasen leider unerwünscht, da sie andere für den Lebensraum charakteristische Arten verdrängt.

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik