Przedwiośnie na murawach kserotermicznych projektu INT162

Vorfrühling auf Trockenrasenflächen im Rahmen des Projekts INT162

11 marca 2022
Przedwiośnie na murawach kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Choć na pierwszy rzut oka murawy kserotermiczne pokrywa obecnie tylko pożółkła po zimie ruń, to jeśli ktoś przyjrzy się dokładniej zobaczy także na tym siedlisku pierwsze oznaki wiosny.

Omawiany przykład pochodzi z parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, gm. Chojna –  płatu murawy objętej zabiegami koszenia i usuwania krzewów w projekcie pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Coraz liczniej zakwitają na niej fiołki leśne (Viola reichenbachiana) i kosmate (Viola hirta), a pomiędzy nimi powolnymi ruchami przemieszczają się chrząszcze oleice fioletowe (Meloe violaceus). Wcześniejsze kwitnienie ww. roślin jest oczywiście skutkiem częstych dodatnich temperatur w ostatnich trzech tygodniach. Zazwyczaj fiołki pojawiały się na murawie z początkiem bądź połową kwietnia.

Murawy kserotermiczne charakteryzuje późno rozpoczynająca się wegetacja, tj. dopiero na przełomie maja przemieniają się w kwietne i kolorowe łąki.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Obwohl die Trockenrasen auf den ersten Blick nur noch mit einer gelblichen Grasnarbe bedeckt sind, kann man bei genauem Hinsehen auch in diesem Lebensraum die ersten Anzeichen des Frühlings erkennen.

Das betreffende Beispiel stammt aus dem Natur- und Landschaftspark „Tal der Liebe” in Zatoń Dolna, Gemeinde Chojna – eine Trockenrasenfläche, die durch Mäh- und Entbuschungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”. entstanden ist. Das Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana) und das Raue Veilchen (Viola hirta) blühen dort zunehmend, und der Violette Ölkäfer (Meloe violaceus) bewegt sich langsam dazwischen. Das frühere Blühen der oben genannten Pflanzen ist offensichtlich auf die häufigen Plustemperaturen der letzten drei Wochen zurückzuführen.

In der Regel erscheinen die Veilchen auf den Trockenrasenflächen Anfang oder Mitte April.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik