Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

1 marca 2024
Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przygotowało apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym wnosi o zmianę stawek za usunięcie drzew i krzewów.

Wprowadzone w  2017  r. stawki opłat są rażąco niskie, nie pokrywają kosztów nasadzeń kompensacyjnych. Wysokość opłat oraz kar wręcz zachęca do dokonywania wycinki drzew bez dokonywania  nasadzeń  zastępczych a nawet bez ubiegania się o decyzje zezwolenia na usuniecie drzew.

Dlatego organizacje społeczne zwracają się z apelem o zmianę rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów celem dostosowania zaproponowanych opłat do rzeczywistych kosztów odtworzenia drzewa o podobnej wielkości danego gatunku lub rodzaju.

Organizacje  popierające  apel prosimy o podpisanie się pod  apelem dostępnym na

https://docs.google.com/document/d/1K7TagMh2Yg-n4MlKitJoPO1MEda3QPDb92ollZFs1Cc/edit?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik