Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162

Die nächste Aktualisierung der Galerie des Projekts INT162

21 lipca 2021
Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W galerii projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” dodaliśmy zdjęcia 3 obszarów Natura 2000: „Schwarzer Tanger”, „Müllerberge” i „Stettiner Berge” zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec – Brandenburgii, w powiecie Uckermark.

Zapraszamy do podziwiania pod linkiem: GALERIA.

 

Wszystkie nowo dodane fotografie stanowią zasoby Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (wyk. Ch. Hoffmann).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


In der Projektgalerie mit dem Titel „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” haben wir Fotos von 3 FFH-Gebieten Natura-2000 hinzugefügt: „Schwarzer Tanger”, „Müllerberge” und „Stettiner Berge” im Bundesland Brandenburg, im Landkreis Uckermark.

Bewundern Sie sie unter dem Link: GALERIE.

Alle neu hinzugefügten Fotos sind Bestände des Landschaftspflegeverbandes Uckermark-Schorfheide e.V. (von Ch. Hoffmann).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik