ASF a realizacja projektu INT162 w pasie granicznym

ASF und Umsetzung des Projekts INT162 im Grenzgebiet

27 października 2020
ASF a realizacja projektu INT162 w pasie granicznym

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jak pisaliśmy już w lipcu br. wirus ASF wprowadził dodatkowe utrudnienia w realizacji zabiegów koszenia, usuwania krzewów i wypasu owiec na murawach kserotermicznych w polsko-niemieckim pasie granicznym.

Decyzję o postawieniu płotu wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej władze landu Brandenburgia podjęły w grudniu 2019 r.  w związku z doniesieniami o kolejnych przypadkach wykrycia wirusa u padłych dzików w zachodniej Polsce, zaledwie 40 kilometrów od granicy z Niemcami. W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie prace ruszyły dopiero w bieżącym roku. Nikt nie podważa tych zabezpieczeń, a mapę zagrożenia wirusem na bieżąco aktualizuje w Polsce Główny Inspektorat Weterynarii.

Pierwsze prace dotyczące stawiania płotu w transgranicznym obszarze Ladenthin–Pomellen–Barnisław koordynowane przez Forstamt Rothemühl miały miejsce w czerwcu br., a obecnie grodzenie wykonane zostało już na całej długości obszaru, na którym realizowany jest projekt INT162. Przedstawiciele Powiatu Vorpommern-Greifswald zadbali jednak, aby na omawianym obszarze ustawiona została odpowiednia ilość bram/przejść umożliwiających swobodną realizację projektu “Ochrony muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         ASF a realizacja projektu INT162 w pasie granicznym

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Wie wir bereits im Juli dieses Jahres geschrieben haben, hat das ASF-Virus zusätzliche Schwierigkeiten bei der Mahd, der Entbüschung und der Beweidung der Trockenrasen mit Schafen im deutsch-polnischen Grenzstreifen mit sich gebracht.

Die Entscheidung, einen Zaun entlang der Oder und Lausitzer Neiße zu errichten, wurde im Dezember 2019 von den brandenburgischen Landesbehörden im Zusammenhang mit Berichten über weitere Virusnachweise bei toten Wildschweinen in Westpolen, nur 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, getroffen. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Arbeiten erst in diesem Jahr begonnen. Niemand stellt diese Schutzmaßnahmen in Frage, und die Virusrisikokarte wird von der Obersten Veterinärinspektion in Polen laufend aktualisiert.

Die ersten Zaunbauarbeiten im Grenzgebiet bei Ladenthin-Pomellen-Barnisław unter der Koordination des Forstamtes Rothemühl fanden im Juni dieses Jahres statt, jetzt ist der Zaun auf der gesamten Länge des Projektgebietes INT162 errichtet. Vertreter des Landkreises Vorpommern-Greifswald haben jedoch dafür gesorgt, dass in dem betreffenden Gebiet eine ausreichende Anzahl von Toren/Durchgängen eingerichtet wird, damit das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” frei umgesetzt werden kann.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie als öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Woiwodschaft Zachodniopomorskie mitfinanziert.

Zamknij przybornik