„Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego” – webinarium już 17 czerwca 2021 r.

9 czerwca 2021
"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” oraz Verein für Landschaftsp-flege und Arten-schutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V., przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego zapraszają na na polsko-niemieckie webinarium organizowane w ramach projektu „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”.

Wydarzenie realizowane będzie na platformie ZOOM w dniu 17 czerwca 2021 r.,  godz. 9:00-14:00, a jego celem jest omówienie aktualnych systemów monitoringu ornitologicznego prowadzonego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego oraz perspektyw ich ujednolicenia i możliwości podjęcia wspólnych działań monitoringowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału ornitologów, ekspertów w dziedzinie monitoringu przyrodniczego, przedstawicieli służb ochrony przyrody oraz wszystkich zainteresowanych. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapewniamy polsko-niemieckie tłumaczenie.

Program:

  • Sesja 1 – prezentacja i dyskusja nt. metodycznych i organizacyjnych aspektów monitoringu awifauny po stronie polskiej i niemieckiej.
  • Sesja 2 – prezentacja i dyskusja nt. dotychczasowych wyników monitoringu ornitologicznego realizowanego w polskiej i niemieckiej części regionu
  • Sesja 3 – dyskusja, wnioski i podsumowanie
  • szczegółowy program znajduje się  w ZAŁĄCZNIKU

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wysyłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: aneta.kozlowska@gajanet.pl, do dnia 16 czerwca, do godz. 12:00.

 

Partnerzy projektu:                                                                                                                                                Partner wspierający:

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.  "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r. "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.

Finansowanie:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.


Zamknij przybornik