„Ratuj pszczoły i rolników” – przyłącz się do ogólnoeuropejskiej kampanii i pomóż nam zebrać milion podpisów pod petycją skierowaną do Komisji Europejskiej

3 sierpnia 2021
"Ratuj pszczoły i rolników" - przyłącz się do ogólnoeuropejskiej kampanii i pomóż nam zebrać milion podpisów pod petycją skierowaną do Komisji Europejskiej

Jak pisaliśmy już w2020 r. Federacja Zielonych „GAJA” przystąpiła do europejskiej inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wezwanie Komisji Europejskiej do wspierania modelu rolnictwa, który umożliwia harmonijny rozwój rolników i różnorodności biologicznej.

Działamy wspólnie z osobami z całej Unii Europejskiej, aby apelować o rolnictwo przyjazne dla pszczół z korzyścią dla rolników, zdrowia i środowiska!, a w szczególności o:

  1. Wycofanie ze stosowania syntetycznych pestycydów – do 2030 r. stosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE będzie stopniowo ograniczane o 80%, a do 2035 r. rolnictwo w całej Unii będzie funkcjonować bez syntetycznych pestycydów;
  2. Podejmowanie środków mających na celu przywrócenie różnorodności biologicznej – gdy odtworzone zostaną siedliska, obszary rolnicze staną się wektorem odbudowy różnorodności biologicznej;
  3. Wsparcie dla rolników – należy wspierać rolników w koniecznym przejściu na agroekologię. Preferowane będą małe, zróżnicowane i zrównoważone gospodarstwa, rozwijane rolnictwo ekologiczne oraz wspierane badania nad rolnictwem wolnym od pestycydów i GMO.

Kampania „Ratuj pszczoły i rolników” już w maju br. zebrała ponad pół miliona podpisów online. Niestety do zakładanego „miliona” nadal sporo brakuje, a czas na ich zebranie brakujących podpisów mamy tylko do końca września!!!

Więcej informacji na oficjalnej stronie kampanii (w języku angielskim):

Ratuj pszczoły i rolników!

Przyłącz się do Nas poprzez podpisanie PETYCJI. Zbierzmy razem milion podpisów i upewnijmy się, że nasz głos zostanie usłyszany!

"Ratuj pszczoły i rolników" - przyłącz się do ogólnoeuropejskiej kampanii i pomóż nam zebrać milion podpisów pod petycją skierowaną do Komisji Europejskiej


Zamknij przybornik