“Rozpoczęcie ruchu społecznego” – webinarium już 01.12.2021 r.

24 listopada 2021
"Rozpoczęcie ruchu społecznego" - webinarium już 01.12.2021 r.

Reverse the Red  to globalny ruch, który rozpala strategiczne działania i optymizm, aby zapewnić przetrwanie gatunków i ekosystemów. Jednym z celów Reverse the Red jest wzmacnianie społeczności poprzez tworzenie ruchu społecznego, który mobilizuje społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz bioróżnorodności. Obszary chronione mają ruch 30×30, który ma na celu ochronę 30% lądu i oceanów do 2030 roku. Zmiany klimatu obejmują ruch Climate Strike i Extinction Rebellion. Jednak utrata bioróżnorodności nie pociąga za sobą tego samego ruchu społecznego – apelu, który jednoczy ludzi i wspiera bezpośrednie działania w terenie, jednocześnie mobilizując i usprawniając działania rządu.

Reverse the Red może być tym wezwaniem – ruchem, który jednoczy ludzi na całym świecie w celu ratowania naszej bioróżnorodności i zapewnia konkretne możliwości zaangażowania na różnej skali. Chcielibyśmy zaprosić Cię do przyłączenia się do nas w nowym webinarium:  “Rozpoczęcie ruchu społecznego“, który będzie badał przez pryzmat behawioralny, co jest potrzebne do rozpoczęcia udanego ruchu społecznego. Omawiając przykłady innych ruchów społecznych, odkryjemy czynniki, które pomogły lub zahamowały ich rozwój. Dołącz do nas, aby dyskutować i kształtować, co będzie potrzebne do naszych wspólnych wysiłków na rzecz  Reverse the Red. Wydarzenie odbędzie się w ramach tzw. odwracania serii czerwonych seminariów internetowych.

Webinarium odbędzie się z udziałem Jenny Gray, Zoos Victoria, Australia (moderator); Judy Mann, Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Badań Biologicznych Morza (SAAMBR); Liam Smith, BehaviourWorks Australia (BWA) i Margaret Otieno, Wildlife Club of Kenya.

Zapraszamy do udziału w webinarium  na platformie  Zoom:  1 grudnia 2021 r., godzina 14:00

tj. 8:00 EST (Czasu Wschodnioamerykańskiego Standardowego)

Rejestracja: TUTAJ

"Rozpoczęcie ruchu społecznego" - webinarium już 01.12.2021 r.


Zamknij przybornik