Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162

Die nächste Aktualisierung der Galerie des Projekts INT162

1 lutego 2022
Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W galerii projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” dodaliśmy zeszłoroczne zdjęcia obszarów, na których realizowane były działania ochrony czynnej (koszenie, usuwanie krzewów i wypas owiec), tj.: pasa granicznego w miejscowościach Ladenthin i Pomellen, starej żwirowni Wollin, pomników przyrody “Suche stoki Nadrensee” i „Helle” w pobliżu Neuhof, obszaru chronionego krajobrazu “Radewitzer Heide” zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec – Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald.

Zdjęcia z drona doskonale obrazują stan muraw przed i po wykonaniu poszczególnych działań.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce: GALERIA.

Wszystkie nowo dodane fotografie stanowią zasoby Powiatu Vorpommern-Greifswald (wyk. J. Fröhlich).

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Die Galerie des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiete” wurde durch Fotos aus dem letzten Jahr von den Flächen angereichert, auf denen Schutzmaßnahmen (Mahd, Entbuschung und Beweidung mit Schafen) durchgeführt wurden, d.h. von dem Grenzstreifen in den Ortschaften Ladenthin und Pomellen, von der Alten Kiesgrube Wollin, von den Naturdenkmälern „Trockenhänge Nadrensee” und „Helle” bei Neuhof, von dem Landschaftspark „Radewitzer Heide“ in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Drohnenaufnahmen zeigen ausgezeichnet den Zustand der Trockenrasen vor und nach der Durchführung der einzelnen Maßnahmen.

Die Fotos finden Sie unter: GALERIA.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik