Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko Francji, Hiszpanii i Szwecji w celu ochrony ssaków morskich

2 lipca 2020
Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko Francji, Hiszpanii i Szwecji w celu ochrony ssaków morskich

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała raport oceniający postępy we wdrażaniu unijnej dyrektywy morskiej, przyjętej w 2008 r. Dokument wydany został właśnie w chwili, gdy Europejska Agencja Środowiska przedstawiła tragiczny obraz stanu mórz europejskich w nowym Raporcie morskim. Życie morskie, od dna morskiego po ptaki morskie, cierpi: 79% dna morskiego UE jest uszkodzone przez włoki denne, do 53% rekinów, promieni i łyżew jest zagrożonych przez przyłów, a stan ssaków morskich gwałtownie spada  od 2009 r.

Od 12 lat kraje europejskie są prawnie zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu osiągnięcia czystych i zdrowych mórz do 2020 roku. Oczywiste jest jednak, że kraje UE przekroczą termin i nie osiągną prawnie wiążącego celu. Jednak dyrektywa morska ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnych celów ochrony na morzu, określonych ostatnio w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej w ramach szerszej strategii europejskiego zielonego porozumienia, a także globalnych zobowiązań UE w ramach celu zrównoważonego rozwoju 14 „Życie pod wodą” .

Komisja podkreśla szereg sukcesów wynikających z dyrektywy, która była podstawą w bitwie o ograniczenie zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi w oceanach i która doprowadziła do przyjęcia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Wiele innych zagrożeń pozostaje jednak pozbawionych ambitnych planów działania państw członkowskich. Niewłaściwe wdrożenie dyrektywy morskiej oznacza również, że morskie plany przestrzenne, które obecnie finalizują kraje, zbudowane są na wadliwych podstawach środowiskowych, a niebieski wzrost pozostaje zasadniczo nieokiełznany.

Seas At Risk, ClientEarth, Coalition Clean Baltic (której członkiem jest także Federacja Zielonych „GAJA”, OceanCare i Surfrider Foundation Europe nadal wzywają państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych środków w celu zaradzenia najbardziej bezpośrednim zagrożeniom dla ekosystemów morskich, tj.  powstrzymania przełowienia i niszczycielskich praktyk połowowych, zamknięcia źródeł tworzywa sztucznego, ochrony 30% mórz Unii Europejskiej  zatrzymując dopływ wód przemysłowych, rolniczych i domowych do morza, zakazując poszukiwania i eksploatacji ropy i gazu na morzu, zmniejszając prędkość statków i kończąc utratę kontenerów na morzu.


Zamknij przybornik