Pikieta w sprawie prawa Odbudowy Zasobów Przyrodniczych

21 kwietnia 2024
Pikieta w sprawie prawa Odbudowy Zasobów Przyrodniczych

22 kwietnia, w Dniu Ziemi, odbędzie się pikieta dla Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Celem pikiety jest zwrócenie uwagi, jak ważna jest reforma prawa ochrony przyrody oraz przypomnienie premierowi, że to dzięki swoim postulatom proekologicznym i proklimatycznym doszedł do władzy.

Odrzucenie unijnego rozporządzenia NRL (Nature Restoration Law) podważa wiarygodność proprzyrodniczych haseł, z którymi premier szedł do wyborów. Według ekologów, prawo odbudowy zasobów przyrodniczych wsparłoby realizację następujących „konkretów”, które można znaleźć z programie wyborczym:

– wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów lasów z wycinki i przeznaczenie ich tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne,

–  zapewnienie społecznego nadzoru nad lasami i możliwość zaskarżania planów urządzenia lasów do sądu,

– stworzenie programu odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko,

– zapewnieni czystej i taniej wody do produkcji rolnej – postawienie na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie.

Argumenty, że NRL będzie utrudnieniem dla rolników, są sprzeczne ze stanem faktycznym, ponieważ prawo Odbudowy Zasobów Przyrodniczych to prawo mające zapewnić możliwość długotrwałej zrównoważonej produkcji rolnej w duchu adaptacji zmian klimatu i w harmonii z przyrodą. Wobec pogłębiających się zjawisk suszowych, powszechnej degradacji gleb i innych symptomów zmiany klimatu oraz skutków dziesięcioleci krótkowzrocznej gospodarki wodnej, odbudowa zasobów przyrody jest w Polsce i całej Europie bardzo potrzebna.

Dlatego zachęcamy do przyłączenia się do pikiety, która odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 17.00 przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik