Dzika Delta Odry

9 marca 2021
Dzika Delta Odry

Wystartował pierwszy portal informacyjny nt. rewildingu w Polsce i w Niemczech. Dzięki tej nowej platformie  upowszechniana jest wiedza na temat koncepcji rewildingu w obu krajach oraz przedstawiane są transgraniczne działania  organizacji – Rewilding Oder Delta.

Samo pojęcie rewildingu oznacza „ponowne zdziczenie” i utrwaliło się jako innowacyjna koncepcja ochrony przyrody. Chodzi o to, że więcej naturalnych przestrzeni o dużej skali pozostaje pozostawionych samym sobie, naturalne procesy ponownie tworzą różnorodne krajobrazy, zniszczone ekosystemy są regenerowane, a mocno zniszczone krajobrazy są przywracane. Poprzez ponowne zdziczenie sama przyroda tworzy bardziej zróżnicowane, dzikie i odporne na klimat siedliska.

Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, między Polską a Niemcami, znajduje się wyjątkowy klejnot – Zalew Szczeciński akwenem o powierzchni 70 000 ha. Tworzy on wraz z okolicznymi lasami i terenami otwartymi obszar rewildingu Dzika Delta Odry, o łącznej powierzchni 450 000 ha. Strategiczne położenie na skrzyżowaniu tras migracji wielu rzadkich gatunków w Europie sprawia, że Delta Odry jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i w dużej mierze nienaruszonych ekologicznie obszarów przyrodniczych w Europie Środkowej. Lasy bukowe na klifach, rozwinięte delty i laguny rzeczne, szerokie doliny i lasy łęgowe, torfowiska, wrzosowiska i rozległe lasy z jeziorami układają się jak sznur pereł wokół tafli Zalewu. Ta fascynująca mozaika krajobrazowa jest ostoją dla różnorodnych gatunków dzikich roślin i zwierząt, które już tylko rzadko można napotkać w Europie Środkowej.

To właśnie na tym terenie skupiła się  Rewilding Oder Delta, a najważniejsze realizowane działania organizacji dotyczą:

  • wspólnie z mieszkańcami i użytkownikami gruntów pokazania korzyści, jakie ponowne zdziczenie może przynieść naturze i ludziom,
  • zapewnienia, że niezakłócone migracje wielu gatunków zwierząt w tym: wilka, łosia  i  bobra są nadal możliwe i że populacje w delcie Odry mogą rozwijać ponad granicami,
  • rozwoju turystyki w delcie Odry w sposób zrównoważony w harmonii z ochroną przyrody i polegający na wysokiej jakości wycieczkach przyrodniczych, ale także na promocji produktów lokalnych i ekologicznych oraz zrównoważonej mobilności.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://rewilding-oder-delta.com/pl/

Dzika Delta Odry

 

 


Zamknij przybornik