Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce – wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

18 sierpnia 2020
Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

Już 03.09.2020 r. odbędzie się kolejna wizyta studyjna organizowana w ramach polsko-niemieckiego projektu “Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern Greifswald“, współfinansowanego ze środków programu Interreg VA Unii Europejskiej oraz Narodowego Instytutu Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Tym razem wizyta odbędzie się na terenie województwa zachodniopomorskiego, pod hasłem “Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce”. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z doświadczeniami polskich instytucji odpowiedzialnych za planowanie, pielęgnację i zarządzanie nasadzeniami alejowymi przy drogach oraz sytuacji alej przydrożnych po polskiej stronie Pomorza.

Do udziału w wizycie studyjnej zaproszeni zostali przede wszystkim przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie alejami przydrożnymi, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, władz samorządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i
ochroną przyrody oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych.
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje wyłącznie ilość dostępnych  miejsc (kolejność zgłoszeń) – Zaproszenie z programem

Organizatorzy zapewniają dowóz ze Szczecina uczestników na miejsce wizyty studyjnej, materiały informacyjne, posiłek oraz obsługę tłumaczaniową. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Anetą Kozłowską, pod adresem email: aneta.kozlowska@gajanet.pl.

Oficjalna strona projektu:

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

Poprzednia wizyta studyjna, w ramach projektu, odbyła się w dniu 17 .10.2019 r., gdzie polscy i niemieccy goście wyruszyli w trasę wzdłuż 100-letniej alei lipowej w okolicy Gnevenzin, poddanej ostatnio pracom pielęgnacyjnym alei wiśniowej w Butzow i Blesewitz oraz starej alei klonowej w pobliżu Zemitz i Linden w miejscowości Alt-Bauer.  Następnie w Sound house w Klein Jasedow przeprowadzone zostały cztery wykłady na temat ochrony oraz znaczenia alei przydrożnych w Niemczech i w Polsce. Pan Holger Münch z Państwowego Urzędu Budowy i Ruchu Drogowego M-V rozpoczął wykładem na temat nowych zasad sadzenia drzew alejowych w pasach dróg i federalnych. Następnie pan Max Matthias Backoff – kontroler i arborysta „Eichkater” omówił rolę alei przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych oraz zagadnienia związane z ochroną gatunkową obowiązującą w trakcie prac pielęgnacyjnych drzew. Po przerwie na lunch Pani Maria Köpnick z biura konsultantów „Baumfuchs” omówiła historyczny rozwój pozycji ochronnej alej w Niemczech. Zjazd zakończony został wystąpieniem Pani Agnieszki Racławskiej z Federacji Zielonych „GAJA” na temat sytuacji prawnej alei przydrożnych po stronie polskiej. Wizyta studyjna została bardzo pozytywnie przyjęta zarówno przez polskich, jak i niemieckich gości. Tematyka ochrony prawnej, możliwość praktycznego przyjrzenia się problemom związanym z pracami pielęgnacyjnymi drzew oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie są niezwykle istotne dla obu stron. Jedyne czego w trakcie zabrakło takcie wizyty to znacznie więcej czasu na dyskusję.

Organizatorzy:

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r. Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

we współpracy z:

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.  Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.   Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

Projekt finansują:

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.  Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.  Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

 


Zamknij przybornik