Zalecenia dotyczące ustalania wartości progowych dla presji gatunków nierodzimych na morza europejskie

14 kwietnia 2021
Zalecenia dotyczące ustalania wartości progowych dla presji gatunków nierodzimych na morza europejskie

Na stronie internetowej EASIN – Europejskiej Sieci Informacji o Gatunkach Obcych ukazał się najnowszy raport z „Zaleceniami dotyczącymi ustalania wartości progowych dla presji gatunków nierodzimych na morza europejskie”.

Morskie gatunki nierodzime (NIS) to zwierzęta i rośliny wprowadzone przypadkowo lub celowo do mórz europejskich, pochodzące z innych mórz świata. Około 800 nierodzimych gatunków morskich  obecnie występuje na krajowych wodach morskich Unii Europejskiej, z których kilka ma negatywny wpływ na morze usługi ekosystemowe i różnorodność biologiczną. Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD) –  bezpieczeństwo sieci i informacji są traktowane jako odrębny deskryptor (D2) dobrego stanu środowiska (GES), a  Państwa członkowskie UE muszą uwzględnić ww.  bezpieczeństwo sieci i informacji w swoich strategiach zarządzania morskiego.

Prace związane z D2 są wykonywane przez wyznaczonych ekspertów krajowych. Bieżący raport zawiera praktyczne zalecenia mające na celu sprawniejsze i bardziej efektywne wdrażanie D2 i jego kryteriów na poziomie Unii Europejskiej. Współautorami dokumentu są także przedstawiciele Federacji Zielonych „GAJA”,

Z raportem w języku angielskim można się zapoznać tutaj lub bezpośrednio na stronie internetowej EASIN.

Zalecenia dotyczące ustalania wartości progowych dla presji gatunków nierodzimych na morza europejskie

Obraz wyróżniający autorstwa: Pexels z Pixabay. 


Zamknij przybornik