Spotkanie projektu ReCo

17 maja 2024
Spotkanie projektu ReCo

W dniach 14-16 maja odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu ReCo, podczas którego omówiono poszczególne działania projektowe, wymieniono się uwagami i spostrzeżeniami, przedstawiono podsumowanie zadań wykonanych do tej pory oraz zaplanowano kolejne kroki.

Spotkanie odbywało się w miejscowości Hnanice w Czechach, dzięki czemu kolejnego dnia odbyto wycieczkę wzdłuż granicy czesko-austriackiej po Parku Narodowym Thayatal, a po południu odwiedzono murawy, do których ochrony można się było przyczynić w sposób praktyczny, usuwając nalot niepożądane robinii akacjowej.

Ostatniego dnia zaplanowano wycieczkę po Parku Narodowym Podyji, podczas której dyskutowano między innymi o zagospodarowaniu wrzosowisk.

 

 

Spotkanie projektu ReCo


Zamknij przybornik