Spotkanie projektu ReCo – pilotażowe plany ochrony siedlisk i gatunków

25 czerwca 2023
Pierwsze spotkanie

Spotkanie projektu ReCo – pilotażowe plany ochrony siedlisk i gatunków

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu ReCoPrzywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej zaangażowanych w pilotażowe działania ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w obszarze Europejskiego Zielonego Pasa. Koordynatorem tych działań jest stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”.

Celem spotkania było powołanie dwóch zespołów odpowiedzialnych za pilotażowe plany ochrony gatunków (żbika i żubra) oraz siedlisk przyrodniczych (obszarów nizinnych i górzystych) i uzgodnienia zasad i harmonogramu ich pracy. Przedstawiono również postępy prac nad Kartami Regionów Pilotażowych, których działania ochronne będą dotyczyć, które opublikowane zostaną w formie broszury. Więcej informacji wkrótce.

 


Zamknij przybornik