Jesienne spotkanie z kulturą w parku “Dolina Miłości” – relacja z wydarzenia

Herbsttreffen mit Kultur im Park "Tal der Liebe" - Bericht zur Veranstaltung

24 października 2022
Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162
23.10.2022 r. odbyło się „Jesienne spotkanie z kulturą w parku”. Popołudniowy spacer z poezją Heleny Raszki (czytaną przez wnuka poetki – Tomasza Kowalczyka), uzupełnioną muzyką flecistki Katarzyny Turskiej oraz piękną słoneczną pogodą i kolorową jesienną aurą “Doliny Miłości” – to było coś niesamowitego!
A po spacerze, w świetlicy wiejskiej Zatoni Dolnej, na uczestników wydarzenia czekały gorące hiszpańskie rytmy, które zapewnił Duet Compadres.

Spotkanie było także doskonałą okazją do złożenia podziękowań naszym wolontariuszom z Zatoni Dolnej za ich wkład we wszystkie prace utrzymaniowe zabytkowego parku “Dolina Miłości”.
Nie obyło się także bez informacji o tego miejsca oraz jego bogactwie przyrodniczym, w tym ciepłolubnym siedlisku poddawanym zabiegom koszenia i usuwania krzewów w ramach projektu pn.  Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162).
Dziękujemy bardzo Tomaszowi Kowalczykowi za organizację wydarzenia “Jesienne spotkanie z kulturą w parku” oraz Pani Bożenie Krzanowskiej za ufundowanie tabliczek z wierszami He;eny Raszki, które zamontowane zostały na ławkach w parku. Dziękujemy Prze-moll’owi i Mario z Duetu Compadres za rewelacyjny występ muzyczny oraz wszystkim uczestnikom spaceru i koncertu za Państwa obecność!
Bardzo dziękujemy również ekipie z Hiperbike, która w sobotę pomogła nam w przygotowaniach do realizacji ww. wydarzenia.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Am 23.10.2022 fand das “Herbsttreffen mit Kultur im Park” statt. Ein Nachmittagsspaziergang mit den Gedichten von Helena Raszka (gelesen vom Enkel der Dichterin, Tomasz Kowalczyk), ergänzt durch die Musik der Flötistin Katarzyna Turska sowie das schöne sonnige Wetter und die farbenfrohe herbstliche Ausstrahlung des “Tals der Liebe” – das war etwas ganz Besonderes!

Und nach dem Spaziergang warteten auf die Teilnehmer der Veranstaltung im Dorfsaal von Zatoń Dolna heiße spanische Rhythmen, dargeboten vom Duo Compadres.

Das Treffen war auch eine gute Gelegenheit, unseren Freiwilligen aus Zatoń Dolna für ihren Beitrag zu den Instandhaltungsarbeiten im historischen Park “Tal der Liebe” zu danken.

Es gab auch Informationen über das Gebiet und seinen natürlichen Reichtum, einschließlich des thermophilen Lebensraums, der im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) gemäht und entbuscht wird.

Vielen Dank an Tomasz Kowalczyk für die Organisation der Veranstaltung “Herbsttreffen mit Kultur im Park” und an Bożena Krzanowska für die Finanzierung der Tafeln mit Gedichten von Helena Raszka, die an den Parkbänken angebracht wurden. Vielen Dank an Prze-moll und Mario vom Duo Compadres für eine sensationelle musikalische Darbietung und an alle Teilnehmer der Wanderung und des Konzerts für ihre Anwesenheit!

Vielen Dank auch an das Team von Hiperbike, das uns am Samstag bei den Vorbereitungen für die oben genannte Veranstaltung geholfen hat.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik