Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT162!!!

21 sierpnia 2023
Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT162!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, o zakończeniu projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162. W latach 2019-2022 z sukcesem zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane w nim działania oraz osiągnięte wszystkie wyznaczone wskaźniki.

Serdecznie dziękujemy Partnerom za niezawodną współpracę oraz Sponsorom, dzięki którym udało się zachować cenną mozaikę siedlisk ciepłolubnych, ważną dla utrzymania wysokiej bioróżnorodności – w tym ich specyficznej flory i fauny, wyjątkowej w tej części Europy – poprzez realizację ochrony czynnej, polegającej na przywróceniu użytkowania rolniczego (koszenie i wypas) oraz eliminacji krzewów i nalotu drzew.

Projekt realizowany był na terenie powiatów polickiego, gryfińskiego i pyrzyckiego po stronie polskiej oraz w krajach związkowych Niemiec Meklemburgii-Pomorze Przednie, powiecie Vorpommern-Greifswald i Brandenburgii, powiecie Uckermark.
Wytypowanymi obszarami do realizacji wspólnych działań ochrony czynnej, tj. usuwania nalotu drzew i krzewów, kwaterowego wypasu owiec i koszenia były:

 1. Rezerwat przyrody “Brodogóry”
 2. Rezerwat przyrody “Stary Przylep”
 3. Płat murawy koło Mętna w obszarze Natura 2000 Wzgórza Moryńskie
 4. Płat murawy w zabytkowym parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości“
 5. Stara Żwirownia Wollin
 6. Obszar chronionego krajobrazu Radewitzer Heide
 7. Kleiner Franzosenberg
 8. Obszarowy pomnik przyrody Trockenhänge Nadrensee
 9. Obszarowy pomnik przyrody „Helle” w pobliżu Neuhof
 10. Obszar Natura 2000 „Schwarzer Tanger“
 11. Obszar Natura 2000 „Müllerberge“
 12. Obszar Natura 2000 „Stettiner Berge“
 13. Randowhänge bei Schmölln
 14. Obszar przygraniczny Barnisław- Ladenthin-Pomellen-Pargowo- Neurochlitz-Staffelde-Rosow

Partnerzy projektu:

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT162!!!Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT162!!!

Projekt INT142 jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego realizacja odbywa się także przy wsparciu z Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF.

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee    Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT162!!!

 

 


Zamknij przybornik