Czy chciałbyś wziąć udział w badaniach europejskich ssaków?

21 lipca 2020
Czy chciałbyś wziąć udział w badaniach europejskich ssaków?

MammalNet to partnerski projekt pomiędzy wybranymi europejskimi naukowymi i akademickimi instytucjami a lokalnymi fanami nauki, takimi jak Ty, współpracującymi razem w badaniach dzikiej przyrody, jej zarządzaniem i ochroną.

Projekt promuje pracę zespołową między naukowcami a obywatelami w celu uzyskania nowych danych na temat występowania dzikich gatunków ssaków w każdej okolicy.

  • Z pomocą zainteresowanych 6 grup osób:
  • – uczniów studentów i nauczycieli,
  • – naukowców i specjalistów ds. ochrony przyrody i zarządzania populacjami dzikich zwierząt,
  • – entuzjastów przyrody,
  • – przyrodników, działaczy na rzecz środowiska i przyrody,
  • – myśliwych i leśników,
  • – fotografów przyrody i użytkowników fotopułapek,
  • przeprowadzony zostanie monitoring dzikich gatunki ssaków w całej Europie, co pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób podejmować świadome decyzje, mając na uwadze zarządzanie populacjami i ich ochronę.

Wszyscy zainteresowani zgłoszeniem się do projektu mogą zrobić to na stronie:

Czy chciałbyś wziąć udział w badaniach europejskich ssaków?

w zakładce “dołącz” wybierając jedną z ww. grup.

W ramach projektu na stronie https://mammalnet.com/pl/ zmieszczono także przewodnik ssaków, gry i quizy.

 

 


Zamknij przybornik