Pamiętajmy, że najmniejsze działanie jest lepsze od największego współczucia!

28 lutego 2022
Ми з Тобою, Україно!

Wszystkich nas głęboko niepokoi i porusza dramat naszych ukraińskich Sąsiadów. Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” jest organizacją dedykowaną ochronie środowiska i ochronie przyrody i do jej celów statutowych nie należy pomoc humanitarna. Jednak w głębokim poczuciu solidarności i potrzeby przyzwoitego zachowania wobec Ukraińców w potrzebie, w tym organizacji pozarządowych, z którymi od wielu lat współpracujemy (The Western Centre of the Ukrainian Branch of the World Laboratory i Ekoterra), Zarząd Stowarzyszenia gorąco zachęca wszystkich Członków i Sympatyków do bardzo konkretnego wsparcia uchodźców, którzy już od dziś przyjeżdżać będą do ośrodka Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w Czarnocinie w gminie Stepnica.

Każdego, kto chciałby pomóc we własnym zakresie, zachęcamy do udziału w zbiórce darów, prowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy, przy ul. Krzywoustego 4, oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, przy ul. Portowej 7.

Ми з Тобою, Україно!
Pamiętajmy, że najmniejsze działanie jest lepsze od największego współczucia!

Zamknij przybornik