Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Bożeny Prajs

26 stycznia 2021
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Bożeny Prajs

Bożena przez wiele lat współtworzyła Federację Zielonych „GAJA” i, bez jej pełnej najwyższego profesjonalizmu pracy oraz ogromnego zaangażowania, nasze Stowarzyszenie nie zdołałaby osiągnąć tego wszystkiego, co stanowi dziś o jego sukcesie i pozycji. Pełniła funkcję Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu. Z wykształcenia i pasji była botanikiem – wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wspaniałą nauczycielką akademicką, która zarażała studentów swym przyrodniczym zapałem i społecznikowskim zacięciem.

Bożena dała się poznać jako osoba niezwykle oddana sprawie, społeczniczka, która na pierwszym miejscu zawsze stawiała dobro przyrody, dobro wspólne. Jej barwna osobowość, siła charakteru i wielka energia pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Jej wielkim sukcesem jest praca na rzecz ochrony zachodniopomorskich muraw kserotermicznych, przywrócenia świetności zabytkowego parku naturalistycznego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej oraz zachowania starych, tradycyjnych odmian drzew owocowych na Pomorzu. Marzeniem Bożeny było zamieszkać w okolicy, którą szczególnie ukochała – Dolinie Dolnej Odry, ze stromo ku niej opadającymi Wzgórzami Krzymowskimi.

W 2020 r., w uznaniu zasług i wieloletniej pracy na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów, Bożena uhonorowana została członkostwem honorowym w Federacji Zielonych „GAJA”. W naszej pamięci zawsze pozostanie Ona jako dobry człowiek, wybitny fachowiec i niestrudzona aktywistka oddana ochronie przyrody.

Bliskim dr Bożeny Prajs przekazujemy szczere słowa współczucia i otuchy.

 

Władze, członkowie i pracownicy Federacji Zielonych „GAJA”


Zamknij przybornik