Prawie jak redyk! – przemarsz owiec w obszarze transgranicznym projektu INT162

Fast wie ein Almabtrieb! – Überführung der Schafe im grenzüberschreitenden Projektgebiet INT162

15 kwietnia 2021
Prawie jak redyk! - przemarsz owiec w obszarze transgranicznym projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Nie na halach górskich, nie z owcami typu mlecznego i nieco wcześniej niż 23 kwietnia, czyli w dniu św. Wojciecha ale i tak robi wrażenie! Przemarsz ponad dwustu owiec pomiędzy płatami chronionego siedliska w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznymmogli dziś obserwować mieszkańcy  miejscowości Pargowo, Nurohlitz, Rosówek i Neu Rossow. Zwierzęta pod nadzorem pasterzy i psów pasterskich przemierzały nieużytki, nieutwardzone drogi polne i przechodziły przez drogę asfaltową.

Największe zainteresowanie owce wzbudzały jednak u kierowców na styku polskiej drogi krajowej nr 13 i niemieckiej drogi krajowej B2.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Nicht auf Bergweiden, nicht mit Milchschafen und etwas vor dem 23. April, als dem Tag des Heiligen Adalberts, aber trotzdem hat die Überführung einen großen Eindruck gemacht!

Die Überführung von über zweihundert Schafen zwischen den Trockenrasenflächen  im Projekt  Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” konnte heute von den Einwohnern der Ortschaften Pargowo, Nurohlitz, Rosówek und Neu Rossow beobachtet werden. Die Tiere wurden unter der Obhut der Schäfer und der Schäferhunde über Brachland, Feldwege und eine asphaltierte Straße getrieben.

Das größte Interesse erweckten die Schafe jedoch bei den Autofahrern an der Einmündung der polnischen Nationalstraße Nr. 13 in die Bundesstraße B2.

Das diesjährige Gras ist noch spärlich, aber die Beweidung soll vor allem den Boden und die Vliesschichten aufrühren.

.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik