18 października 2022

W dniach 4-8 października 2022 r., reprezentanci stowarzyszenia Federacji Zielonych “GAJA” – Aneta Kozłowska i Jakub Skorupski – uczestniczyli w konferencji „9th Environment for Europe Ministerial Conference”, zorganizowanej w Nikozji (Republika Cypryjska).

Konferencja jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym, organizowanym w ramach programu Environment for Europe. Jest to partnerstwo państw regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE, ang. United Nations Economic Commission for Europe), obejmującej organizacje międzyrządowe, regionalne centra ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty sektora prywatnego, służące jako platforma do dyskusji, podejmowania decyzji i łączenia wysiłków w zakresie priorytetów środowiskowych i rozwoju zrównoważonego w 56 krajach Europy, Azji zachodniej i środkowej oraz Ameryki Północnej.

Przemówienie otwierające konferencję – Nikos Anastasiadis, Prezydent Republiki Cypryjskiej.

Konferencję otwarł p. Nikos Anastasiadis, Prezydent Republiki Cypryjskiej. Mowy powitalne wygłosili również: p. Annita Demetriou, Przewodnicząca Parlamentu Republiki Cypryjskiej, p. Kostas Kadis, Minister Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Republiki Cypryjskiej, p. Prodromos Pprodromou, Minister Edukacji, Sportu i Młodzieży Republiki Cypryjskiej, p. Olga Algayerova, Sekretarz Generalna UNECE.

Tematem przewodnim konferencji była „Zrównoważona infrastruktura, zrównoważona turystyka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a jej gospodarzem był rząd Republiki Cypryjskiej. Program konferencji (Załącznik 3) objął, oprócz sesji plenarnych, szereg wydarzeń towarzyszących, poświęconych zagadnieniom takim jak zielona gospodarka – ekologizacja rozwoju gospodarczego w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej, współfinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważona turystyka, rezerwaty biosfery UNESCO w Europie Południowo-Wschodniej i na Morzu Śródziemnym jako kluczowi aktorzy we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, edukacja środowiskowa, szkolnictwo wyższe w kierunku zrównoważonego rozwoju: uczynienie uniwersytetów latarnią morską zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja dla klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, rozwiązanie problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w zrównoważonej turystyce, zrównoważona mobilność dla zrównoważonej turystyki, w kierunku nowego zarządzania gospodarką odpadami: wdrażanie obiegu zamkniętego z poziomu lokalnego na regionalny, kształcenie z szerszym poczuciem celu: kompetencje nauczycieli dla zrównoważonego rozwoju, ścieżki transformacji energetycznej skoncentrowanej na ludziach: rozwój dużej infrastruktury i prawa wynikające z Konwencji z Aarhus, udział młodzieży w kształtowaniu polityki na rzecz środowiska, zanieczyszczenia morskie/zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, główny problem środowiskowy i turystyczny: monitorowanie i nauka partycypacyjna, rozwój systemów edukacji poprzez uczestnictwo obywateli, innowacje Cleantech i przedsiębiorczość. W trakcie konferencji działały również stoiska informacyjno-edukacyjne organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytucji branżowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska, edukacją pro-środowiskową, zrównoważoną gospodarka i zrównoważoną turystyką.

W trakcie konferencji zaprezentowano i dyskutowano raport “The Seventh Pan-European Environmental Assessment”.

Konferencja była również okazją do nawiązania kontaktów i wzmocnienia współpracy z różnymi podmiotami obecnymi na wydarzeniu, m.in. European ECO Forum, czy organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty odbudowy Ukrainy – State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management i SAVEducation in Irpin. W trakcie konferencji odbyłem również spotkanie z p. Ireną Lichnerowicz-Augustyn, Ambasadorem RP w Republice Cypryjskiej.

Spotkanie z Ambasador RP w Republice Cypryjskiej, Ireną Lichnerowicz-Augustyn (w środku). Po lewej – dr inż. Jakub Skorupski, po prawej – Aneta Kozłowska.

Federacja Zielonych “GAJA” aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz ochrony środowiska, w ramach UNECE, poprzez uczestnictwo w inicjatywie organizacji pozarządowych European ECO Forum. Owocem prac forum jest stanowisko “Joint statement of environmental NGOs for the 9th Environment for Europe Ministerial Conference in Nicosia” opublikowane z okazji konferencji.


Zamknij przybornik