Czy zezwolenia na doświadczenia na żywych zwierzętach będą teraz tajne?

1 września 2021
Czy zezwolenia na doświadczenia na żywych zwierzętach będą teraz tajne?

Pod koniec lipca b.r. do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, który jest odpowiedzią na zainicjowane przez Komisję Europejską postępowanie formalne wobec Polski w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych związanych z ochroną zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova natychmiast zareagowały na propozycję utajonej pracy organów wydających zgodę na doświadczenia na żywych zwierzętach i likwidację kontroli społeczną nad takimi doświadczeniami.

Z przygotowaną opinią prawną na ww. temat można się zapoznać na stronie: https://siecobywatelska.pl/


Zamknij przybornik