Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – 22.05.2022

22 maja 2022
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - 22.05.2022

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucją A/RES/55/201 z 20.12.2000 w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Różnorodność biologiczna to różnorodność gatunkowa (rośliny i zwierzęta występujące na obszarze ziemi i wód), różnorodność genetyczna (zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków roślin i zwierząt) oraz różnorodność ekosystemów wraz z bogactwem siedlisk.

Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest interwencja człowieka poprzez zanieczyszczanie środowiska, wprowadzanie do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmierną eksploatacje zasobów przyrody, zmiany klimatyczne przez co zanikają naturalne ekosystemy.

Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego dbajmy o ochronę bioróżnorodności.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej organizowane jest wiele wydarzeń a w sieci zamieszczane są liczne materiały. Oto jeden z ciekawszych przykładów – pakiet edukacyjny z  EKO KALENDARZA. Można się z niego dowiedzieć: Co to jest bioróżnorodność? Dlaczego bioróżnorodność znika? Jak chronić bioróżnorodność?
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - 22.05.2022

Zachęcamy do lektury.

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-roznorodnosci-biologicznej/

Obraz wyróżniający: Camera-man z Pixabay 

 

 


Zamknij przybornik