Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Umwerbung des Projekts INT162 in der regionalen Presse

30 listopada 2022
Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 30 listopada 2022 r. na łamach regionalnej gazety Kurier Szczeciński opublikowany został kolejny artykuł promujący realizację i postępy projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Treść artykułu dostępna jest poniżej:

Promocja projektu INT162 w prasie regionalnej

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Am 30. November 2022 wurde in der regionalen Zeitung „Kurier Szczeciński” ein Artikel veröffentlicht, in dem die Umsetzung und der Fortschritt im Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet“ umwirbt. Der Inhalt des Artikels ist nachstehend erreichbar.

Den Inhalt des Artikels finden Sie weiter unten:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik