Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – relacja z webinarium

12 października 2021
Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu  najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - relacja z webinarium

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się webinarium mające na celu wymianę wiedzy i transfer doświadczeń w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi. Wydarzenie skierowane było do specjalistów z zakresu rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz ochrony środowiska w rolnictwie, aktywistów i wolontariuszy pracujących na rzecz promocji i wdrażania zasad ochrony środowiska w rolnictwie, reprezentantów społeczności lokalnych, rolników i wszystkich zainteresowanych tematem rolnictwa zrównoważonego.

Prelegentami byli specjaliści w obszarze rolnictwa ekologicznego i najlepszych praktyk w zakresie działalności NGOsów w promocji dobrych praktyk rolniczych, edukacji prośrodowiskowej, rzecznictwie na rzecz społeczności lokalnych, certyfikacji produktów ekologicznych. Wybrane prezentacje z webinarium możliwe są do pobrania poniżej (pliki pdf):

Zagadnienia środowiskowe w rolnictwie na BiałorusiInessa Bolotsina

Negatywne skutki działalności ferm wielkoprzemysłowych w Polscedr inż. Jakub Skorupski

Rolnictwo ekologiczne, biodynamiczne i zrównoważonedr Svetlana Semenas

Polityka rolna Unii Europejskiej na rzecz ekstensywnego i zrównoważonego rolnictwaAgnieszka Pyc

 

Webinarium zrealizowane zostało przez Federację Zielonych „GAJA” w ramach projektu pn. Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i w Białorusi.


Zamknij przybornik