Zielony status gatunków IUCN

29 lipca 2021
Zielony status gatunków IUCN

W dniu 28 lipca 2021.  międzynarodowy zespół naukowców, opublikował w  Conservation Biology , że po raz pierwszy stosuje  Zielony statusu gatunków IUCN, nowy globalny standard  pomiaru skuteczności działań ochronnych przy użyciu naukowego miernika odbudowy populacji gatunków. Ma on na celu ukazać jak blisko jest gatunek do osiągnięcia pełnej ekologicznie funkcjonalności w całym swoim zasięgu terytorialnym i ile odzyskał dzięki przeprowadzonym już  działaniom ochronnym.  W pracy przedstawiono wstępne oceny ww. statusu dla 181 gatunków.

„Pogarszający się kryzys bioróżnorodności wymaga skutecznych działań” – mówi prof. H. Resit Akcakaya z Uniwersytetu Stony Brook, który odegrał wiodącą rolę w naukowym rozwoju nowej metody. „Zielony status gatunków zapewni obiektywną metodę planowania i oceny działań konserwatorskich”. Stanowisko to uzupełnił Jon Paul Rodríguez, Przewodniczący Komisji Przetrwania Gatunków IUCN: „Zapobieganie wymieraniu gatunków jest ostatecznym celem, do którego tradycyjnie dążyli ekolodzy. Ale zrozumieliśmy, że prawdziwym sukcesem byłoby przywrócenie upadku do punktu, w którym zwierzęta, grzyby i rośliny spełniają swoje funkcje ekologiczne w całym swoim zasięgu – co skutkuje gatunkami, które nie tylko przeżywają, ale rozwijają się” .

Zielony status gatunków IUCN zostanie włączony do  Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN i zapewni pełniejszy obraz stanu ochrony gatunków, w tym zarówno ryzyko wyginięcia, jak i postępy w odbudowie.

Przykładowo zielony status uzyskał wilk (Canis lupus), gatunek na obiecującej ścieżce do odzyskania funkcji ekologicznych na rozległych obszarach jego wcześniejszego występowania – choć jest obecnie daleka od swojej historycznej linii bazowej.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie internetowej: https://portals.iucn.org/library/node/49511.

Zielony status gatunków IUCN

 


Zamknij przybornik