Spotkanie online pn. Dajmy Drzewom Prawo

2 kwietnia 2024
Spotkanie online pn. Dajmy Drzewom Prawo

W imieniu Fundacji EkoRozwoju serdecznie zapraszamy na spotkanie „Dajmy Drzewom Prawo”, które odbędzie się na platformie Clickmeeting 10.04.2024 o godzinie 17.00.

Fundacja EkoRozwoju już od trzech lat prowadzi proces, gdzie w gronie aktywistów, specjalistów i urzędników tworzy propozycje zmian do ustawy o ochronie przyrody, kodeksu cywilnego, rozporządzenia o opłatach, zwanymi roboczo “pakietem koniecznych zmian prawnych”. Propozycje te konsultowane były na licznych spotkaniach on-line, w trakcie Debaty Obywatelskiej #DajmyDrzewomPrawo, a także na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu.

Materiały dostępne są na stronie:

http://fer.org.pl/pakiet-koniecznych-zmian-prawnych-dla-lepszej-ochrony-drzew/

Obecnie otworzyły się nowe możliwości. Dzięki staraniom Fundacj Ekorozwoju w obecnym parlamencie, z inicjatywy posłanki Małgorzaty Tracz z Zielonych, powołany został Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew. Niemniej jednak, temat ochrony drzew, mimo obietnic, nie jest przez parlamentarzystów i obecny rząd traktowany priorytetowo, ani z należytą atencją.

Formularz rejestracyjny na spotkanie:

https://fer.clickmeeting.com/dajmy-drzewom-prawo-5tki-dla-drzew/register

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik