Zakończenie i rozliczenie z sukcesem projektu INT142!!!

26 czerwca 2023
ALEJA BUKOWA W GMINIE POLANÓW ZABYTKIEM - ALEJE DLA BIORÓŻNORODNOŚCI

Jest nam niezmiernie miło poinformować, o zakończeniu projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald. W latach 2019-2022 z sukcesem zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane w nim działania oraz osiągnięte wszystkie wyznaczone wskaźniki.

Serdecznie dziękujemy Partnerom za niezawodną współpracę oraz Sponsorom, dzięki którym udało się :

  1. opracować koncepcję utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla powiatu Vorpommern-Greifswald,
  2. wypracować standardy dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych, w tym: przeprowadzić szkolenia praktyczne z diagnozy stanu zdrowotnego dla drogowców, wizyty studyjne (po stronie polskiej i niemieckiej), konferencje,
  3. przeprowadzić pielęgnacje najcenniejszych odcinków alej po stronie polskiej i niemieckiej,
  4. posadzić aleję transgranicznąna reprezentatywnym odcinku drogi Buk-Blankensee,
  5. oznakować drzewa alejowe kolorblaskami na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg województwa.

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej: https://aleje-alleen-pomerania.eu/

Waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w ramach projektu INT142

Partnerzy projektu:

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

Projekt INT142 jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego realizacja odbywa się także przy wsparciu z Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF.

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/BlankenseeUroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

 

 


Zamknij przybornik