„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)” – relacja z wydarzenia

17 listopada 2022
„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)" – relacja z wydarzenia

W dniu 16.11.2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się ostatnie wydarzenie z cyklu “Gospodarowanie na murawach kserotermicznych” organizowane przez niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry we współpracy z Federacją Zielonych “GAJA”.

Tym razem przedstawione zostały rezultaty zarządzania murawami kserotermicznymi w dwóch kończących się obecnie projektach: “Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) i  “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162)

oraz ciekawe wykłady ekspertów w zakresie:

  • Znaczenia siedlisk ciepłolubnych dla ochrony dzikich pszczół (Apiformes) (Dr. Lucyna Twerd, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – Wydział Nauk Biologicznych),
  • Monitoring dzikich pszczół na powierzchniach wypalanych i niewypalanych na Wzgórzach Galowskich w Dolinie Dolnej Odry (Dr Christoph Saure z Biura Badań Ekologii Zwierząt w Berlinie),
  • Skutecznego zabezpieczenie terenów muraw kserotermicznych poprzez wykup gruntów w drodze publicznej zbiórki pieniędzy. – Sprawozdania z crowdfundingu w wykonaniu organizacji pozarządowej (Ewa Drewniak, kierowniczka „Stacji Terenowej w Owczarach“ – Klub Przyrodników),
  • Oceny skuteczności działań pielęgnacyjnych i zarządzania w ramach umownej ochrony przyrody na obszarach muraw kserotermicznych w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry i terenach przyległych (Stephan Runge, biolog i dyrektor zarządzający LB Planer+Ingenieure GmbH (Königs Wusterhausen)).

Wydarzenie ponownie zapewniło możliwość transgranicznej wymiany wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi się  tematyką ochrony muraw kserotermicznych i związanej z nimi bioróżnorodności w jednostkach naukowych, organizacjach pozarządowych i administracji.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik