23.04.2020 r. Seminarium internetowe: “Siła Wspólnot Energetycznych”

20 kwietnia 2020
23.04.2020 r. Seminarium internetowe: "Siła Wspólnot Energetycznych"

W jaki sposób można połączyć siłę, wiedzę fachową, motywację i wolę wspólnot energetycznych w całej Europie, aby dążyć do wdrożenia dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (tzw. Dyrektywy RED II)? Powyższe zagadnienia omówione zostaną w dniu 23 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 11:00 podczas seminarium internetowego dedykowanego „Sile Wspólnot Energetycznych”.

Prawodawstwo UE w sprawie energii odnawialnej  daje społecznościom i jednostkom prawo do wytwarzania, przechowywania, konsumpcji i sprzedaży własnej energii. Te prawa energetyczne mają charakter transformacyjny i są absolutnie niezbędne dla decentralizacji i dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w całej Europie. Aby jednak zapisy dyrektywy RED II stały się rzeczywistością muszą zostać wdrożone w przepisach krajowych.

Doświadczenia, sukcesy i bariery w tej dziedzinie przedstawione zostaną na przykładach z Danii, Polski, Niemiec i Turcji.

Seminarium przeprowadzone będzie w języku angielskim w darmowej aplikacji do wideokonferencji Zoom. Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniej rejestracji pod adresem: https://zoom.us/meeting/register/uJAucu-grjotDVGcDvQ0EzyAdjT0ay554Q

Po rejestracji zainteresowane osoby otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą informacje o dołączeniu do spotkania.

23.04.2020 r. Seminarium internetowe: "Siła Wspólnot Energetycznych"

Organizator i więcej szczegółów na stronie: WECF e.V. Deutschland


Zamknij przybornik