Reaktywacja międzynarodowej koalicji „Czas na Odrę”

5 maja 2022
Reaktywacja międzynarodowej koalicji „Czas na Odrę”

W dniu 4 maja br. we Wrocławiu podczas spotkania organizacji ekologicznych z Polski, Czech i Niemiec reaktywowano koalicję “Czas na Odrę”. Federacja Zielonych “GAJA” jest jednym z założycieli tej koalicji, a najważniejsze działania realizowała w kampanii “Czas na Odrę” latach 1998-2003. Polegały one głownie na zwróceniu uwagi społeczeństwa i władz na walory przyrodnicze Odry, jak i przedstawianiu alternatyw dla planowanych rozwiązań hydrotechnicznych. Obecnie wracamy do tematów “odrzańskich”.

Wszystkie współpracujące w ramach koalicji organizacje planują wzmocnić ochronę doliny Odry poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych, transgraniczną wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych projektów. Szczególnie istotne jest także wykorzystanie naturalnego potencjału doliny rzecznej dla zmniejszenia zagrożeń związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego, w tym powodziami oraz suszami.

Kontynuacją spotkania, w dniu dzisiejszym (5 maja), była  międzynarodowa konferencja „Czas na Odrę, trzy kraje – jedna rzeka” podczas której omówiono m.in. tematy ekologicznych metod walki z powodzią i suszą, formuły rozwoju żeglugi śródlądowej, a także możliwości wykorzystania doliny rzeki dla ekoturystyki oraz naturalnego rolnictwa.

 

 


Zamknij przybornik