Kampania “Czas na Odrę” (1998-2003, 2022- …)

Cele projektu:

FEDERACJA ZIELONYCH “GAJA” Wraz z Koalicją organizacji ekologicznych już od 1998 r. podejmowała działania na rzecz ochrony doliny
rzeki Odry. Naszym głównym celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa i władz na walory przyrodnicze Odry, jak i przedstawianie
alternatyw dla planowanych rozwiązań hydrotechnicznych.

Działania:

􀂃 wielokrotnie prezentowaliśmy stanowisko organizacji ekologicznych co do planów regulacji rzeki, wskazując gminom możliwości zarobkowania na walorach przyrodniczych doliny Odry,
􀂃 Przekazaliśmy władzom samorządowym atlas przyrodniczy doliny Odry opracowany przez WWF, mając nadzieję, iż posłuży on do opracowania strategii rozwoju doliny,

􀂃 Uczestniczyliśmy w pracach podkomisji sejmowej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ustanowienie programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Ponadto przygotowaliśmy pakiet informacyjny dla dziennikarzy, członków komisji i pozostałych uczestników
spotkania,

􀂃 Dzięki wcześniejszym dotacjom Koalicji Czystego Bałtyku na realizację kampanii „Czas na Odrę” kontynuowane były prace Grzegorza Bobrowicza nad przygotowaniem albumu fotograficznego zatytułowanego „Puls rzeki”. W roku 2002 starania FEDERACJI i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju uwieńczone zostały wydaniem tego długo oczekiwanego albumu.

􀂃  23 stycznia 2004 odbyła się niemiecko-polska konferencja „Zrównoważony rozwój regionalny w dolinie Odry“, w której udział wzięło ponad 60 uczestników. Oddziały krajowe stowarzyszenia BUND z Berlina i Brandenburgii zorganizowały ją wspólnie z Federacją Zielonych „GAJA“ ze Szczecina w dworze „Schloss Criewen“ w Schwedt nad Odrą.

 

 

Co ciekawe:

Dolina Odry – trzynastej co do wielkości rzeki Europy, jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym kraju, a zarazem częścią europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.
Będąc jedną z ostatnich zachowanych w tym stanie wielkich rzek jest ona niezbędna do utrzymania bioróżnorodności naszej części kontynentu.
Dolina Odry jest także ważnym elementem powstającej obecnie europejskiej sieci obszarów przyrodniczo cennych NATURA 2000.
Pomimo dokonanych w przeszłości przez człowieka ingerencji, Odra jest nadal ostoją dzikiej przyrody – miejscem zachowania zanikających gdzie indziej ekosystemów i siedliskiem setek bezcennych gatunków roślin i zwierząt.
Dolina tej wielkiej rzeki jest również bogata – w niespotykane w krajach wysoko uprzemysłowionych – krajobrazy i obszary cenne przyrodniczo.

W 2019 r. w dolinie rzeki Odry, tj. w kanale Obnica Północna odkryte zostało nowe stanowisko kotewki orzecha wodnego. Odkrycie dokonane przez członków Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Odkrycie ornitologów – Dominika Marchowskiego i Łukasza Ławickiego oraz botanika – Krzysztofa Ziarnka, jest sensacyjne ze względu na fakt, iż ostatnie skupisko tego gatunku na północy Polski stwierdzone zostało w 1929 r., a w skali kraju jest to gatunek bardzo rzadki i zagrożony wyginięciem, zgodnie z Polską Czerwoną Księgą Roślin. Więcej informacji znaleźć na stronie www.wszczecinie.pl.

 

Zamknij przybornik