Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część VI)

Führungen durch Trockenrasen - nicht nur diese, die im Projekt INT162 gepflegt werden! (Teil VI)

18 lipca 2022
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część VI)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tym razem, w ramach zwiedzania muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  – polecamy odwiedzić dwa obszary w Uckermark, w Brandenburgii. Są to “Stettiner Berge”  oraz “Müllerberge”, gdzie w ramach projektu pn. “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”,  Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) realizuje zabiegi ochronne polegające na koszeniu i usuwaniu krzewów.

“Stettiner Berge” w gminie Mescherin. Teren o powierzchni ok 20 ha podlega ochronie jako obszar Natura 2000. Obszar porasta mozaika siedlisk muraw kserotermicznych i napiaskowych oraz suchych borów sosnowych. W centralnej części znajduje się wzgórze i zarazem znany punkt widokowy „Stettiner Berg” (42 m n.p.m.), z którego można podziwiać piękny widok na dolinę rzeki Odry.  Zwiedzanie terenu może odbywać się po wyznaczonej ścieżce z kamiennymi schodami prowadzącymi na ww. punkt widokowy. Wejście na ścieżkę znajduje się na wprost przystanku autobusowego, obok posesji przy ulicy Obere Dorfstraße nr 65.

Już obok schodów rosną kępy jednej z ciekawszych roślin ciepłolubnych, a mianowicie – goździka piaskowego (Dianthus arenarius). Pozostałe gatunki roślin kserotermicznych, które można wypatrzeć ze ścieżki to m.in.:  pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), przetacznik kłosowy (Veronica spicata), sparceta siewna (Onobrychis viciifolia), koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum),  wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), goździk kartuzek  (Dianthus carthusianorum), wilżyna rozłogowa (Ononis repens), tymotka Boehmera (Phleum phleoides):

Nieopodal wejścia na wzgórze (pomiędzy posesjami przy ulicy Obere Dorfstraße nr 61 i 63) znajduje się niestrzeżony parking dla pojazdów.

 

“Müllerberge” w gminach Hohenfelde i Kunow. Obszar od 1997 r., dzięki zaangażowaniu lokalnych miłośników przyrody, podlega ochronie prawnej jako rezerwat przyrody (61 ha) i obszar Natura 2000 (59 ha). Dawniej wykorzystywany był regularnie przez użytkowników quadów i motocrossów.

Ten obszar, na powierzchni ponad 13 ha, także porasta mozaika siedlisk muraw kserotermicznych i napiaskowych z licznymi rzadkimi, chronionymi  a także pospolitymi gatunkami roślin ciepłolubnych – m.in. widocznymi na poniższych zdjęciach: dzwonkiem syberyjskim (Campanula sibirica), pajęcznicą liliowatą (Anthericum liliago), ostnicą włosowatą (Stipa capillata), zarazą przytuliową (Orobanche caryophyllacea), drakwią gołębią (Scabiosa columbaria), pszeńcem różowym (Melampyrum arvense) i czyśćcem prostym (Stachys recta):

 

Zwiedzanie terenu może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach, których początek rozpoczyna się m.in. w miejscowości Kunow (tam też najlepiej zaparkować samochód).

W ramach projektu INT162 murawy kserotermiczne były koszone i oczyszczane z krzewów. Niestety, z uwagi na siłę ekspansji ciemiężyka białokwiatowego (Vincetoxicum hirundinaria) oraz kosztochłonność zabiegów, odstąpiono od zaplanowanego karczowania tej rośliny.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik