Relacja z drugiego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

29 kwietnia 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

W dniu 28 kwietnia 2021 odbyło się drugie z sześciu szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”. W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.
Tematem szkolenia 28 kwietnia br. była „Wycena wartości dendrologicznej zabytkowych alej przydrożnych oraz ich rewaloryzacja i rekonstrukcja  przedstawiona przez Pana dr hab. inż. Marcina Kubusa, prof. ZUT/ Polskie Towarzystwo Dendrologiczne i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Uczestnicy zostali przywitani przez Prezesa Federacji Zielonych „GAJA” Pana dr inż. Jakuba Skorupskiego – Koordynatora projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności, przez Pana Carla Moritza Bandta – przedstawiciela Powiatu Vorpommern-Greifswald, koordynatora niemieckiego komponentu projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności oraz przez Pana Waldemara Wejnerowskiego – Zastępcę Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – partnera wspierającego realizację projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności.

Relacja z drugiego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy nagrane przez p. dr Kubusa w terenie.

Prezentacja ze szkolenia dostępna jest tutaj w językach polskim: FZ”GAJA”_2021_Waloryzacja_i_rewitalizacja_alei_M.Kubus_PL  i niemieckim:   FZ”GAJA”_2021_Waloryzacja_i_rewitalizacja_alej_M.Kubus_DE

 

Organizatorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142      „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

 

Sponsorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142              „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142  „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142


Zamknij przybornik