Drugie spotkanie projektu ReCo

17 listopada 2023
Wizyta studyjna projektu ReCo

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 13-16 listopada 2023 roku odbyło się 2-gie spotkanie Partnerów, Komitetu Sterującego i Rady Doradczej Projektu ReCo (https://www.interreg-central.eu/projects/reco/). Wydarzenie miało miejsce w malowniczym Koperze w Słowenii. Spotkanie objęło trzy intensywne dni sesji panelowych, prezentacji i dyskusji nad postępami oraz planami kolejnego okresu projektu.

Główne punkty spotkania:

  • Przegląd drugiego okresu projektu, oczekiwane rezultaty i ostateczny plan pracy dla poszczególnych obszarów działań.
  • Prezentacje i omówienia wspólnych działań pilotażowych, obejmujące przygotowanie planów dotyczących działań konserwatorskich w poszczególnych regionach partnerskich.
  • Grupy robocze skupiające się na zagadnieniach ochrony gatunków i siedlisk, z udziałem partnerów wspierających.
  • Zarządzanie projektem i finansami, omówienie komunikacji, przegląd aktywności partnerów oraz planowanie przyszłych spotkań.
  • Spotkanie Rady Doradczej Projektu ReCo, w ramach którego omówiono transnarodową analizę działań pilotażowych, a także kwestie prawne związane z ochroną przyrody w ramach prawa Unii Europejskiej.

Ostatniego dnia uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w fascynującej wizycie terenowej w Rezerwacie Przyrody Škocjanski Zatok (https://www.skocjanski-zatok.org/en/). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i owocne dyskusje. Projekt ReCo kontynuuje swoją misję przywracania i ochrony środowiska naturalnego, a wyniki kolejnego etapu są niezwykle obiecujące.

Zdjęcie: zespół ReCo
Drugie spotkanie projektu ReCo

 


Zamknij przybornik