...

13 kwietnia 2022
...
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162
Pomimo wielu przeciwności losu i nie tylko losu, spotkaliśmy się dziś w „Dolinie Miłości” na uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej, dedykowanej zmarłej w zeszłym roku dr. Bożenie Prajs.
Bożena była aktywnym członkiem (w pewnym okresie również członkiem Zarządu, a od 2019 r. członkiem honorowym) i naszym współpracownikiem, ale co najważniejsze, wprowadziła Federację do „Doliny Miłości” i zainicjowała proces rewitalizacji i udostępnienia parku turystom, ale też cały czas podkreślała potrzebę zachowania równowagi między ideą parku jako zabytku i potrzebą ochrony jego cennej przyrody. Co ciekawe, to właśnie murawa kserotermiczna – poddawana obecnie zabiegom pielęgnacyjnym w projekcie pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” sprowadziła dr. Prajs do parku.
Niestety ciężka choroba nie pozwoliła Bożenie być do końca zaangażowaną w sprawy Doliny, nad czym bardzo ubolewamy.

Spotkanie było także pożegnaniem z Małgorzatą Vuillermoz, która na stałe wyjeżdża z Zatoni Dolnej. Małgosia od wielu lat była opiekunką Doliny Miłości z ramienia naszego stowarzyszenia, a jej nieocenione oddanie i wkład, jaki włożyła w całokształt parku, są nie do przecenienia – dziękujemy Małgosiu!
W tym skromnym acz bardzo miłym spotkaniu towarzyszyli nam rodzina, przyjaciele i współpracownicy  Bożeny Prajs z Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Chojna i Centrum Informacji Kulturalnej w Chojnie oraz mieszkańcy Zatoni Dolnej.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik