Opowiedzieliśmy o ochronie szczecińskich drzew i nie tylko ….

Wir sprachen über den Schutz der Bäume in Szczecin sowie über weitere Themen ....

21 czerwca 2021
"Drzewiej - pamięć szczecińskich drzew" - prelekcje online już 19.06.2021 r.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ubiegłą sobotę 19.06 za pośrednictwem kanału YOUTUBE odbyło się bezpłatne wydarzenie pn. „Drzewiej – pamięć szczecińskich drzew”, podczas którego wygłoszone zostały prelekcje związane luźno z tematem przewodnim, czyli “drzewami”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Chowaniec i Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG w ramach Programu Społecznik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

Federacja Zielonych „GAJA” opowiedziała o “Sposobach i skutkach prawnej ochrony szczecińskich drzew”, tj. o historii i zasadach ustanawiania pomników przyrody, przepisach związanych z wycinką drzew i ochroną gatunkową zwierząt i porostów, dla których drzewa są podstawowym siedliskiem życia. Nie zabrakło też odniesień do naszego doświadczenia odnośnie:

Materiały z wydarzenia zamieszczone zostały na stałe na kanale YOUTUBE:

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am letzten Sonnabend, den 19.06., fand via YOUTUBE-Kanal die kostenlose Veranstaltung mit dem Titel „Früher – Erinnerung an Bäume in Szczecin” statt, bei der Vorträge gehalten wurden, die lose mit dem Hauptthema, d.h. “Bäume”, verbunden waren. Die Veranstaltung wurde vom Verein Chowaniec und Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG im Rahmen des Programms des Marschalls der Woiwodschaft Zachodniopomorskie „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” / „Aktivist 2019-2021 – Programm des Marschalls” organisiert.

Die Föderation der Grünen „GAJA” erzählte über „Methoden und Folgen des gesetzlichen Schutzes der Bäume in Szczecin”, d.h. über die Geschichte und die Regelungen der Benennung von Naturdenkmäler, über die Vorschriften über die Entfernung von Bäumen und den Schutz der Tier- und Flechtenarten, für welche die Bäume den Hauptlebensraum darstellen. Es gab auch Bezüge auf unsere Erfahrungen betreffend:

  • Schutz der Bäume im Natur- und Landschaftspark “Tal der Liebe” (als Referenzgebiet und Denkmal),
  • die Bedeutung von Straßenalleen und der Aktivitäten, die im Projekt “Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald” (INT142) durchgeführt werden.
  • nachteilige Auswirkungen der Baum- und Strauchsukzession auf Lebensräumen der gesetzlich geschützten Trockenrasen sowie Methoden ihrer Beseitigung im Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet (INT162).

Materialien von der Veranstaltung werden dauerhaft auf den YOUTUBE-Kanal gestellt:

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik