Lynetteholm bolkadą w dopływie wody do Bałtyku – protest 17 organizacji

15 lipca 2022
Lynetteholm bolkadą w dopływie wody do Bałtyku - protest 17 organizacji

Duński parlament, już z rok temu i to pomimo pomimo szwedzkiej krytyki,  zatwierdził budowę Lynetteholm, sztucznej wyspy u wybrzeży Kopenhagi, która pomieści 35 000 osób i będzie chronić miejski port przed podnoszącą się wodą. 275-hektarowy projekt został przygotowany przez COWI, Arkitema i Tredje Natur jako dzielnica mieszkaniowo-biznesowa, która stanie się również bastionem chroniącym przed burzami wywołanymi zmianami klimatycznymi. Budowa Lynetteholm będzie dosłownie “korkiem” w cieśninie Sund, blokując dopływ wody do Bałtyku. Z niezależnej oceny holenderskiej firmy Deltares wynika, że może on blokować przepływ wody nawet o 0,5%, co może mieć poważne negatywne konsekwencje dla środowiska morskiego. Dlatego 17 organizacji z krajów nadbałtyckich (w tym Federacja Zielonych “GAJA”), liczących ponad 1,5 miliona członków, łączy siły, aby złożyć petycję do UE o wstrzymanie ww.  projektu.

Planowana lokalizacja sztucznej wyspy Lynetteholm:

 

„Zablokowanie dopływu wody do Sund może mieć poważne konsekwencje dla ekosystemów Morza Bałtyckiego. Dlatego konieczne jest, aby rząd skonsultował się z zainteresowanymi krajami przed przystąpieniem do projektu. Czas jest przeciwko nam, ponieważ prace nad pierwszym etapem projektu jest kontynuowana, a jeśli projekt nie zostanie wstrzymany, wkrótce może być za późno” – mówi Frederik Sandby, szef sekretariatu Ruchu Klimatycznego w Danii i inicjator koalicji wraz z Duńskim Towarzystwem Ochrony Przyrody i Koalicją Czysty Bałtyk.
Zgodnie z konwencją ONZ z Espoo i dyrektywami UE w sprawie SOOŚ/OŚ, władze danego kraju są zobowiązane do konsultowania się ze wszystkimi krajami, na które projekt budowlany może mieć wpływ na środowisko, chyba że „istotne oddziaływanie transgraniczne można z całą pewnością wykluczyć”. Koalicja stojąca za listem uważa, że ​​nie można tego z całą pewnością wykluczyć i dlatego domaga się wstrzymania projektu Lynetteholm do czasu przeprowadzenia konsultacji wszystkich krajów nadbałtyckich, a państwo duńskie zapewni sobie optymalne rozwiązanie dla projektu.

W skład koalicji wchodzą:

 • The Swedish Society for Nature Conservation,
 • The Finnish Association for Nature Conservation,
 • BUND Schleswig Holstein,
 • Federacja Zielonych “GAJA”,
 • The Lithuanian Fund for Nature,
 • WWF Baltic Ecoregion Programme,
 • Greenpeace Nordic,
 • Deutscher Angelfischerverband,
 • The Swedish Anglers Association,
 • Danmarks Sportsfiskerforbund,
 • Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Denmark,
 • Dansk Sejlunion,
 • Dansk Jægerforbund/Danish Hunters Association,
 • Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm,

Jak również inicjatorzy:

 • The Danish Society for Nature Conservation,
 • The Climate Movement in Denmark,
 • Coalition Clean Baltic. Mikhail Durkin, Executive Secretary.

Lynetteholm bolkadą w dopływie wody do Bałtyku - protest 17 organizacji

Obraz wyróżniający autorstwa: donfalcone z Pixabay.

 


Zamknij przybornik