Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej

20 grudnia 2020
Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej

W bieżącym roku wystartował projekt pn. “Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną“. Przedsięwzięcie realizowane jest wraz z międzynarodową organizacją Coalition Clean Baltic.

Obecnie zakończony został pierwszy etap działań projektu, tj. weryfikacja dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych ww. obszaru. Podsumowanie prac zawarte zostało w opracowaniu: Rynna Słupska – rezerwatem bioróżnorodności Bałtyku, które w 2021 r. będzie podstawą do próby objęcia go ochroną prawną.

 

Sponsorzy:

Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej    Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej


Zamknij przybornik