Jaką rolę w zapobieganiu inwazji obcych gatunków spełniają wędkarze? – artykuł z Wędkarskiego Świata

21 stycznia 2021
Jaką rolę w zapobieganiu inwazji obcych gatunków spełniają wędkarze? - artykuł z Wędkarskiego Świata

Obecnie mamy w Polsce 81 gatunków ryb słodkowodnych, z których ponad jedną trzecią stanowią gatunki obce. Niektóre z nich są inwazyjne, więc ich wpływ na rodzimą ichtiofaunę jest wybitnie negatywny. Skład gatunkowy europejskich wód był i jest dynamiczny. Ukształtowały go zmiany klimatyczne, zlodowacenia, tworzenie się i zanikanie jezior lub formowanie się dolin rzecznych. Obecnie na jego zmiany mają wpływ głównie czynniki związane z gospodarką ludzką: budowa kanałów łączących dorzecza, transport morski i śródlądowy oraz komercyjna hodowla obcych gatunków ryb.

Inwazja obcych

 W naszych wodach żyje obecnie ponad 30 gatunków ryb słodkowodnych obcego pochodzenia. Większość z nich została celowo sprowadzona z Azji i Ameryki Północnej, a tylko 9 gatunków trafiło do Polski przypadkowo. (…)

Gatunki obce, które w szybkim tempie kolonizują nowe środowiska i w znaczący sposób oddziałują negatywnie na występujące w nim rodzime organizmy, nazywane są gatunkami inwazyjnymi. W wodach Polski do gatunków uznawanych za najbardziej inwazyjne należą: karaś srebrzysty, sumik karłowaty, babka bycza, babka szczupła, trawianka i czebaczek amurski. (…)

Zapobieganie inwazji

Wędkarze są ważnymi użytkownikami naszych wód, więc również mają  wpływ na gatunki inwazyjne. Nie jesteśmy w stanie wyłowić wędką wszystkich tych ryb, ale możemy przy każdej okazji zmniejszać ich liczebność. …”

Cały tekst znajdziecie na stronie 76 Wędkarskiego Świata 5/2016. Warto przeczytać!

Źródło: https://wedkarskiswiat.pl/magazyn/gatunki-inwazyjne-w-polskich-wodach

 

Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo także w zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy  realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”.


Zamknij przybornik